هتل آپارتمان در مشهد

هتل پاسارگاد مشهد

هتل پاسارگاد مشهد

رزرو
هتل پاسارگاد مشهد و معرفی کامل مشخصات و ویژگی های هتلموقعیت مکانی هتل
مشهد-خیابان امام رضا.بین امام رضای ۶۵ و ۶۷
فاصله هتل تا اماکن مهم شهر مشهد
فاصله تا حرم ورودی باب الرضا ۳ کیلومتر و ۳۵۳ متر ۱۱ دقیقه با خودرو، فاصله تا حرم ورودی باب الجواد ۴ کیلومتر و ۷۲۵ متر ۱۲ دقیقه با خودرو، فاصله تا حرم ورودی حرعاملی ۳ کیلومتر و ۸۱۹ د متر ۱۱ دقیقه با خودرو، فاصله تا حرم ورودی شیخ طبرسی ۴ کیلومتر و ۹۱۴ متر ۱۵ دقیقه با خودرو ، فاصله تا حرم ورودی خیابان نواب صفوی ۶ کیلومتر و ۶۰۴ متر ۱۸ دقیقه با خودرو، فاصله تا حرم ورودی خیابان شیرازی ۴ کیلومتر و ۶۹۹ متر ۱۳ دقیقه با خودرو، فاصله تا فرودگاه بیبن المللی ۶ کیلومتر و ۷۴۴ متر ۱۴ دقیقه با خودرو.معرفی هتل:
هتل پاسارگاد مشهد در خیابان امام رضا قرار دارد و با حرم مطهر ۱۹ دقیقه فاصله دارد.این هتل با کادری مجرب و آموزش دیده آماده ی پذیرایی از زائرین گرامی میباشد.شرح امکانات هتل:
/////////////////////////////

گالری عکس

درباره هتل پاسارگاد مشهد
هتل پاسارگاد مشهد در خیابان امام رضا قرار دارد و با حرم مطهر 19 دقیقه فاصله دارد.این هتل با کادری مجرب و آموزش دیده آماده ی پذیرایی از زائرین گرامی میباشد.
آدرس و موقعیت مکانی هتل پاسارگاد مشهد

مشهد-خیابان امام رضا.بین امام رضای 65 و 67

فاصله تا حرم ورودی باب الرضا 3 کیلومتر و 353 متر 11 دقیقه با خودرو، فاصله تا حرم ورودی باب الجواد 4 کیلومتر و 725 متر 12 دقیقه با خودرو، فاصله تا حرم ورودی حرعاملی 3 کیلومتر و 819 د متر 11 دقیقه با خودرو، فاصله تا حرم ورودی شیخ طبرسی 4 کیلومتر و 914 متر 15 دقیقه با خودرو ، فاصله تا حرم ورودی خیابان نواب صفوی 6 کیلومتر و 604 متر 18 دقیقه با خودرو، فاصله تا حرم ورودی خیابان شیرازی 4 کیلومتر و 699 متر 13 دقیقه با خودرو، فاصله تا فرودگاه بیبن المللی 6 کیلومتر و 744 متر 14 دقیقه با خودرو. ادامه خواندن “هتل پاسارگاد مشهد”