هتل آپارتمان در مشهد

هتل روتانا مشهد

رزرو هتل روتانا مشهد و سایر هتل ها و هتل آپارتمان های شهر مشهد
توضیح در رابطه با هتل روتانا مشهد
هتل روتانا مشهد جزو گروه هتلهای اسلامی روتانا دبی می باشد که در مجتمع مشهد مال در حال احداث می باشد.
هتل روتانا مشهد جزو گروه هتلهای اسلامی روتانا دبی می باشد که در مجتمع مشهد مال در حال احداث می باشد.
آدرس هتل روتانا مشهد و فاصله هتل با اماکن مهم شهر مشهد
آدرس: مشهد – بلوار خیام – چهارراه خیام – مجتمع مشهد مال